Via especial per a l’obtenció del Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI).

Es pot accedir al BEPI per aquesta via si no es van poder pagar els deutes indicats com a pressupost per la via automàtica, però es compleixen certs requisits.

Per aquesta opció el deutor s’ha de comprometre a pagar els deutes pendents no exonerables mitjançant un pla de pagaments de fins a cinc anys. Poden ser deutes pendents per crèdits contra la massa, crèdits concursals privilegiats, impagaments d’aliments i crèdits d’administradors públics. En alguns casos poden incloure també alguns crèdits ordinaris.

Hi ha fons (diners), béns i drets que la Llei considera no embargables en processos d’execució. Són, entre altres, els següents:

  • Salaris, fins a certs límits.
  • Mobles, parament i roba del deutor i la seva família que no siguin béns superflus.
  • Aliments i combustible imprescindibles per a la subsistència.
  • Llibres i instruments necessaris per a l’exercici de la professió (en alguns casos).
  • Béns sense contingut patrimonial.
03 d'abril 2021

Com afecta la Llei de la Segona Oportunitat al cobrament de la nòmina? | ✅ FAQ #51

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS