Llicenciat en Dret, inscrit com a exercent en un Col·legi d’Advocats, que porta la defensa en jutjats i tribunals dels seus clients i/o els assisteix prestant-los assessorament jurídic.

Actualment els advocats, per exercir, han de complir certs requisits: formació de pràctica jurídica, superació de proves d’accés o acreditació de mèrits o experiència …

24 de gener 2021

Quin deure de confidencialitat tindrà el meu advocat en la Llei de la Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #26

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS