Em pot perjudicar que, estant a l'atur, rebutgi alguna oferta de feina? | ✅ FAQ #71

https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Flibertadsindeudas.com%2Fca%2Fem-pot-perjudicar-que-estant-a-l-atur-rebutgi-alguna-oferta-de-feina-llei-segona-oportunitat%2F
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Flibertadsindeudas.com%2Fca%2Fem-pot-perjudicar-que-estant-a-l-atur-rebutgi-alguna-oferta-de-feina-llei-segona-oportunitat%2F
https://linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Flibertadsindeudas.com%2Fca%2Fem-pot-perjudicar-que-estant-a-l-atur-rebutgi-alguna-oferta-de-feina-llei-segona-oportunitat%2F

Publicat 04/02/22

Actualitzat 20/06/22

Llei de la Segona Oportunitat

Deixa un comentari

* Camps imprescindibles

Nom *

Telèfon *

GRATIS

ADVOCATS LLEI SEGONA OPORTUNITAT