La qualificació de concurs culpable és un dels motius que impedeixen aconseguir la cancel·lació de deutes mitjançant el BEPI.

Un concurs de creditors es pot qualificar com a culpable per certs motius atribuïbles al deutor.

Aquests en són alguns:

  • Generar o agreujar la seva insolvència per negligència greu o mala fe (intencionalitat).
  • Alçar-se amb tots o alguns dels seus béns en perjudici dels seus creditors.
  • Retardar o dificultar embargaments o execucions.
  • Amagar béns del seu patrimoni de manera fraudulenta o simular situacions patrimonials fictícies.
  • Cometre imprecisions o falsedats en documents per al procediment o comptables.
  • Incomplir deures de col·laboració amb el concurs, sense justificar-ho.
24 de gener 2021

És important ser deutor de bona fe en la Llei de la Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #32

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS