Sentència que ja pot desplegar tots els seus efectes perquè:

  • No s’ha interposat cap recurs en contra i ja no n’hi cap la interposició de cap més (per transcurs del termini legal).
  • Es va interposar l’últim recurs possible, i el tribunal va confirmar la sentència o la va modificar.
  • La Llei no preveu que es pugui recórrer (excepte per motius excepcionals).
24 de gener 2021

Pot la condemna per un delicte impedir l'alliberament de deutes en la Llei de la Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #33

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS