Procediment en el qual es posa en venda públicament un bé embargable del deutor (o diversos) per tal de satisfer el deute pendent amb el preu resultant.

Pot ser judicial (sobre béns embargats en un procés judicial, sobre béns del patrimoni de deutor en la fase de liquidació d’un concurs de creditors …) i també, amb algunes diferències de regulació, en procediments administratius (després d’embargaments efectuats per administracions públiques en cas d’impagaments de contribuents, cotitzants …).

03 d'abril 2021

Hi ha alguna possibilitat de que no perdi el meu habitatge habitual si m'acollo a la Llei de la Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #53

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS