Els fitxers de morositat o registres de morosos són eines informatives al servei de tot tipus d’empreses que aporten dades sobre els incompliments d’obligacions de les persones i empreses.

S’alimenten de la informació que aporten els seus membres adherits, que són els creditors (fonamentalment empreses de diversos sectors) quan pateixen impagaments dels seus clients.

Hi ha diversos fitxers de morositat. Per exemple, el RAI (d’impagaments associats a documents de gir acceptats: lletres de canvi, xecs, pagarés …), l’ASNEFEQUIFAX i el Badexcug (d’incompliments dineraris) …

31 de març 2021

Un cop m'hagi acollit a la Llei de la Segona Oportunitat, podré emprendre una nova vida alliberat de lligams? | ✅ FAQ #81

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS