Sentència que ja pot desplegar tots els seus efectes perquè:

  • No s’ha interposat cap recurs en contra i ja no n’hi cap la interposició de cap més (per transcurs del termini legal).
  • Es va interposar l’últim recurs possible, i el tribunal va confirmar la sentència o la va modificar.
  • La Llei no preveu que es pugui recórrer (excepte per motius excepcionals).
24 de gener 2021

Pot afectar-me ser investigat per un delicte o estar en ple judici si vull acollir-me a la Llei de la Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #34

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS