Acrònim de Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet.

És la tercera fase del Mecanisme de Segona Oportunitat. En aquest moment del procediment és precisament quan el deutor pot aspirar a que se li cancel·lin alguns dels seus deutes pendents si compleix certs requisits.

04 d'abril 2021

Puc mantenir béns ocults mentre m'acullo a la Llei de Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #74

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS