És el règim econòmic matrimonial establert per defecte en el Codi Civil per als territoris que apliquen la regulació civil comú.
S’anomena societat de guanys. (S’aplica en aquests territoris si no se’n pacta un altre).

Bàsicament, implica l’existència d’un patrimoni comú als cònjuges que es forma amb els ingressos obtinguts per aquests durant la vigència de règim, sense comptar els béns legalment considerats privatius (béns anteriors al matrimoni, donacions, herències, roba personal ordinària …).

Són béns de guanys (comuns), entre d’altres, les rendes de la feina, els interessos i rendiments d’altres fons o béns (siguin o no comuns), les empreses fundades o els béns adquirits amb fons o guanys …

Són els fons (diners), béns i drets que la llei considera no embargables en processos d’execució.

Entre d’altres, són els següents:

  • Salaris, fins a certs límits.
  • Mobles, parament i roba del deutor i la seva família que no siguin béns superflus.
  • Aliments i combustible imprescindibles per a la subsistència.
  • Llibres i instruments necessaris per a l’exercici de la professió (en alguns casos).
  • Béns sense contingut patrimonial.
24 de gener 2021

Puc seleccionar quins deutes i béns vull incloure en la Llei de la Segona Oportunitat? | ✅ FAQ #41

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS