Són quantitats que legalment poden establir-se com obligatòries per assegurar a alguns familiars al seu manteniment, habitació, vestit, assistència mèdica i educació.

L’obligació, en general, és recíproca per:

  • Cònjuges.
  • Ascendents i descendents.
  • Germans (limitats a auxilis necessaris per a la vida i educació, per necessitat no causada pel beneficiari).

Els relatius a cònjuges i d’aquests cap als descendents solen fixar-se, entre altres situacions, en els convenis i sentències de separació o divorci.

24 de gener 2021

Quan NO convé acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat? | ✅ FAQ # 4

Llei de la Segona Oportunitat

GRATIS