Aspectes legals de Libertad Sin Deudas

Consulta els aspectes legals de Libertad Sin Deudas: Avís legal, política de privacitat per a usuaris, política de cookies i exempció de responsabilitat.

Avís Legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), l’informem que el titular de la pàgina web (en endavant, la “Web “) és Destaca Online SL, domiciliada al Carrer Santa Anna, 53 códi postal 17.258 de l’Estartit – Torroella de Montgrí  (Girona) amb CIF B67847541 inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 3356, Llibre 0, Foli 156, Fulla GI69386 (d’ara en endavant, “Destaca Online”).

Les comunicacions que es facin necessàries entre Destaca Online i l’Usuari, hauran de dirigir-se al Servei d’Atenció al Client mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a rgpd@libertadsindeudas.com, trucant al número 622835042 o bé mitjançant l’enviament d’una comunicació escrita dirigida al nostre Departament d’Atenció al Client, a l’adreça abans esmentada. El nostre horari d’atenció al client és de dilluns a divendres de 9 a 17 hores.

Acceptació de la Condicions d’Ús

1.1. Les presents Condicions d’ús tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació i els serveis prestats per Destaca Online per mitjà del web.

1.2. En navegar per la web vostè adquireix automàticament la condició d’Usuari (des d’ara, “Vosté.” o “Usuari”) i accepta sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna del present Avís Legal.

1.3. Per començar a utilitzar la web no serà necessari que l’Usuari es registri prèviament, ni que accepti expressament el present Avís Legal. No obstant això, l’Usuari és conscient que és la seva obligació conèixer i respectar el present Avís Legal i la nostra Política de Privacitat a partir del moment en què accedeix a la web.

1.4. Destaca Online podrà modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la web per tal de que puguin ser conegudes pels Usuaris.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

2.1. Tot el contingut del web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, logotips, imatges, text i gràfics, són propietat de Destaca Online, i estant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés per part de l’Usuari no li atorga cap dret de propietat a les mateixes.

2.2. Si vostè veu a la web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de Destaca Online amb la major brevetat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça rgpd@libertadsindeudas.com.

Responsabilitat Civil

3.1. Destaca Online no respondrà de cap dany o perjudici que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la Web quan provi que ha complert les exigències i diligències que exigeix ​​la naturalesa de la web.

3.2. No controlem, amb caràcter general, l’ús que els Usuaris fan del Web. En particular, no garantim sota cap extrem que els Usuaris utilitzin la Web i les seves eines de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

3.3. En el cas que a la web es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres pàgines web d’Internet, no exercirem cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas assumirem cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni garantirem la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en els mateixos.

Exclusió de Garantia

4.1. No garantim que la web s’executi sense interrupcions, en temps útil, fiable, lliure d’errors o de virus i no ens fem responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Destaca Online.

4.2. És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

Obligacions dels Usuaris

L’Usuari es compromet a:

5.1. Proporcionar a tots els formularis del web dades veraces i a mantenir aquestes dades actualitzades. L’Usuari s’obliga a no utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del web;

5.2. No utilitzar imatges o informació amb caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

5.3. No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;

5.4. No utilitzar la web per realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial;

5.5. No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web o d’impedir el normal funcionament dels mateixos;

5.6. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Destaca Online, els seus proveïdors o tercers;

5.7. No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.

Menors d’Edat

Amb caràcter general, per fer ús del servei els menors d’edat han d’haver obtingut prèviament l’autorització dels seus pares, tutors o representants legals, que seran responsables de tots els actes realitzats a través del web pels menors al seu càrrec. En aquells serveis en què expressament s’assenyali o que estigui determinat per llei, l’accés quedarà restringit única i exclusivament a majors de 18 anys.

Durada i terminació

La posada a disposició dels productes té una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, estem facultats per donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, la comercialització dels nostres productes.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Les parts es sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Girona.

Política de privacitat per a usuaris

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades, informem als nostres Usuaris que el responsable del tractament de les seves dades és Destaca Online SL (Destaca Online), amb CIF B67847541 i domicili al Carrer Santa Anna, 53, codi postal 17258 de l’Estartit – Torroella de Montgrí (Girona).

Les dades personals que ens faciliti l’Usuari a través de tots els nostres canals de comunicació (introduint les dades sol·licitades en el formulari de contacte del web https://libertadsindeudas.com/ca/, trucant al número de telèfon 622 83 50 42, enviant un correu electrònic a través de l’adreça de correu electrònic rgpd@libertadsindeudas.com o contactant a través de la plataforma WhatsApp al número anteriorment indicat) seran tractades amb la finalitat de remetre-li informació sobre la Llei de la Segona Oportunitat i altres disposicions legals que regulin la cancel·lació de deutes. Quan l’Usuari ens faciliti les seves dades, li remetrem un correu electrònic i un SMS confirmant la recepció dels mateixos.

Si l’Usuari ho sol·licita, les seves dades seran utilitzades per gestionar la seva petició de contacte amb algun dels advocats que ofereixen assessorament legal a través de la nostra plataforma. L’advocat que li ofereixi assessorament especialitzat serà de la zona geogràfica que l’Usuari hagi indicat a través d’algun dels canals de comunicació anteriorment esmentats.

Així mateix, les dades facilitades per l’Usuari podran ser utilitzades per a realitzar el seguiment de la sol·licitud, analitzar la seva experiència amb l’advocat que l’ha assessorat i / o remetre-li comunicacions comercials relacionades amb el servei, mitjançant la realització de trucades de telèfon, enviament de SMS o de correus electrònics i l’ús de les plataformes de missatgeria instantània de WhatsApp i Telegram.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’Usuari no ens sol·liciti la seva supressió i, en tot cas, durant els terminis de temps mínims establerts en la normativa legal vigent.

Destaca Online assistirà a l’Usuari sempre que sigui necessari en la resposta a les sol·licituds que tingui per objecte l’exercici dels drets de protecció de dades i l’ajudarà a garantir el compliment de les obligacions que estableixen els articles 32 a 36 de l’Reglament (UE) 679/2016, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació a la qual té accés.

L’Usuari podrà sol·licitar l’accés, la rectificació o la supressió de les seves dades, així com la limitació del tractament o la portabilitat de les mateixes, enviant un correu electrònic a Destaca Online i adjuntant el seu DNI. L’Usuari podrà triar la destrucció o la devolució de les seves dades personals. En aquest cas, Destaca Online garanteix que suprimirà les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut de la normativa aplicable. Destaca Online posarà a disposició de l’Usuari tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en Reglament (UE) 679/2016 i en la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

Destaca Online es compromet a tractar les dades personals de l’Usuari facilitades en el present formulari d’acord amb la normativa vigent en Protecció de Dades i garanteix que les persones autoritzades per tractar dades personals de l’Usuari estan subjectes a una obligació de confidencialitat.

Així mateix, Destaca Online informa l’Usuari que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat a el risc. Si l’Usuari requereix ampliar la informació sobre la protecció de dades podrà posar-se en contacte directament enviant un correu electrònic a rgpd@libertadsindeudas.com.

Davant de qualsevol fet que l’Usuari consideri com una infracció de la normativa vigent en protecció de dades, pot formular denúncia per escrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD).

Exempció de responsabilitat

Libertad Sin Deudas és una web de caràcter merament informatiu i no ofereix assessorament jurídic de cap tipus. A Libertad Sin Deudas intentem que tots els nostres continguts tinguin el major rigor possible, però, de cap manera, tenen validesa jurídica i estan subjectes a errors.

Per obtenir assessorament sobre cancel·lació de deutes li aconsellem acudir a un advocat especialitzat en cancel·lació de deutes.