Advocats Llei Segona Oportunitat Barcelona

Advocats Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona | Syrlegal

8 anys

Català, castellà, francès, anglès i portuguès

Tractem la Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona des que va ser aprovada, l’any 2015. Tenim experiència intervenint tant en mediacions concursals com ajudant a les persones a aconseguir la segona oportunitat.

Amb nosaltres el client acabarà la seva experiència sense deutes, sense preocupacions, amb un certificat digital que li servirà per a tota la vida i el més important, satisfet.

🔴 Cancel·la els teus deutes amb la Llei de la Segona Oportunitat! | Entrevista amb Eloy Rodríguez col·laborador de Libertad Sin Deudas

Si ets de Barcelona i et vols acollir a la Llei de la Segona Oportunitat, confia amb nosaltres!

Especialització

Som professionals especialitzats en la Llei de la Segona Oportunitat, insolvències i concursos de creditors.

Dedicació i garantia d’èxit

Donem plena dedicació al nostre treball i garantim resultats. Un cop estudiat cada cas, si el nostre client pot acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, la taxa d’èxit és del 100%.

Experiència

Tractem la Llei de la Segona Oportunitat, pràcticament des que va ser aprovada fa 5 anys.

Mètode de treball propi

Posem en marxa procediments automatitzats perquè cada expedient vagi sobre rodes i no s’encalli.

Acompanyament constant

Garantim que estarem sempre al costat del nostre client i donant-li una solució personalitzada sempre a tots els seus problemes.

Som Mediadors Concursals

Estem donats d’alta en el Ministeri de Justícia com Mediadors Concursals. Una garantia més de professionalitat i experiència.

Despatx a Barcelona

El nostre despatx està al centre de Barcelona i som accessibles tant de forma presencial com telemàtica.

Primera consulta gratuïta

Oferim una primera consulta gratuïta, on els nostres clients poden exposar el seu cas.

Pagament fraccionat

Som conscients de les dificultats econòmiques dels nostres clients i per això oferim el pagament fraccionat dels nostres honoraris ajustat a cada cas.

Galeria d'imatges

Llei Segona Oportunitat a Barcelona
Llei Segona Oportunitat a Barcelona
Advocats Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona
Advocats Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona
Maria Alba Sugrañes Riera especialista en Dret Laboral a Barcelona
Eloy Rodríguez Esmerats especialista en la Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona

11 beneficis d'acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona

1

Un jutge cancel·larà PER LLEI els teus deutes

2

Evitaràs l'assetjament d'empreses de recobrament

3

Desapareixeràs dels fitxers de morosos

4

Iniciaràs una nova vida

5

Mantindràs fora de perill el teu negoci

6

Plantejaràs un calendari de pagaments als teus creditors

7

Congelaràs demandes, embargaments i execucions

8

Blindaràs part dels teus béns, estalvis i ingressos

9

Evitaràs caure en l'economia submergida

10

Netejaràs la teva reputació

11

Accediràs de nou a finançament, préstecs i crèdits

1

Un jutge cancel·larà PER LLEI els teus deutes

2

Evitaràs l'assetjament d'empreses de recobrament

3

Desapareixeràs dels fitxers de morosos

4

Iniciaràs una nova vida

5

Mantindràs fora de perill el teu negoci

6

Plantejaràs un calendari de pagaments als teus creditors

7

Congelaràs demandes, embargaments i execucions

8

Blindaràs part dels teus béns, estalvis i ingressos

9

Evitaràs caure en l'economia submergida

10

Netejaràs la teva reputació

11

Accediràs de nou a finançament, préstecs i crèdits

Advocats Llei Segona Oportunitat a Barcelona

Eloy Rodríguez Esmerats

8 anys

Català, castellà, francès i anglès

Dirigeix ​​l’àrea de Dret Concursal, Insolvències i Llei de la Segona Oportunitat de Syrlegal. Ofereix assessorament sobre eliminació o reestructuració de deutes, insolvències i concursos de creditors. Està donat d’alta en el Ministeri de Justícia com a Mediador Concursal.

Maria Alba Sugrañes Riera

9 anys

Català, castellà i anglès

Dirigeix ​​l’àrea de Dret Laboral i Negociació Col·lectiva de Syrlegal. S’enfronta diàriament a situacions d’acomiadaments, accidents de treball, negociació col·lectiva o reestructuració.

Preguntes freqüents sobre la Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona [Inclou 🔴 Vídeos]

1. Què puc aconseguir acollint-me a la Llei de Segona Oportunitat a Barcelona?

Acollint-se a la Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona, ​​el client aconseguirà eliminar el 100% dels seus deutes.

Actualment, en base a les decisions judicials del Tribunal Suprem i en base a tot allò aprovat pels jutges del Mercantil de Barcelona, ​​tots els deutes (menys els deutes per pensió d’aliments) són eliminables si es compleixen els requisits.

Per tant, el client ha de saber que els deutes amb l’Agència Tributària, Seguretat Social, FOGASA o Diputació de Barcelona, ​​també es poden eliminar.

Per descomptat es poden eliminar també tots els deutes bancaris al 100% i les multes.

No obstant això, cal tenir en compte que no és possible acollir-se a aquest mecanisme si es tenen antecedents penals per delictes econòmics (furts, estafa, falsedat, delicte fiscal, etc.) o si ja s’ha acollit anteriorment a la Llei de Segona Oportunitat.

2. Quines són els dubtes més comuns d'un client amb deutes que vulgui acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona?

Segons la nostra experiència a Barcelona, ​​el dubte més comú dels clients és si aquest mecanisme té alguna contrapartida oculta. En general, com que es tracte  d’una llei molt nova, les persones es mostren incrèdules i desconfien de la realitat del mecanisme.

Per exemple, no conceben que s’hagin pogut endeutar per valor de 50.000 euros i que aquest deute pugui ser eliminat de cop. Altres tenen por de ser embargats, a perdre tots els estalvis, a no poder pagar subministraments. Això sobretot pel que fa a la persona física natural.

Pel que fa a l’empresari o autònom, molts tenen por de pagar per un tràmit i acabar al final de tot amb els mateixos deutes o fins i tot més. Molts han estat mal assessorats prèviament per persones sense especialització que els diuen que anar a concurs o no, és el mateix i que els deutes s’han de pagar. La qual cosa no és correcte.

Altres tenen algun antecedent penal (alcoholèmia, conducció sense carnet, amenaces, tràfic de drogues, etc.) i es pregunten si poden acollir-se a aquesta Llei. La resposta és afirmativa, ja que la prohibició d’acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat és per delictes econòmics.

Aquests són els delictes pels quals una persona no podria acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat:

  • Contra el patrimoni
  • Contra l’ordre socioeconòmic
  • Falsedat documental
  • Contra la Hisenda Pública o la Seguretat Social
  • Contra els drets dels treballadors

També cal tenir en compte que només poden acollir-se a aquesta Llei les persones amb deutes inferiors als cinc milions d’euros.

Nosaltres som sempre clars a l’hora d’explicar el procediment i ho tenim tan automatitzat que el nostre client se sent còmode i confia en nosaltres.

3. A part d'aquesta Llei, hi ha algun altre mecanisme que m'ajudi a alliberar-me dels meus deutes?

No existeix un mecanisme directe d’eliminació de deutes com aquest. Evidentment els deutes prescriuen si ningú els reclama al cap de molts anys, però n’hi ha prou amb una notificació per trencar aquesta prescripció.

El més important és que el client es deixi orientar per un especialista. Hi ha persones que han presentat directament concurs de creditors en comptes de passar prèviament pel procediment d’Acord Extrajudicial de Pagaments i mediació concursal.

Això és un error greu que impossibilita acollir-se al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet (BEPI, eliminació de deutes). Cal acudir a un professional que faci un diagnòstic precís.

4. Quins deutes no es poden cancel·lar amb la Llei de la Segona Oportunitat?

No es poden eliminar els deutes respectius a l’expedient de tramitació de la Llei de la Segona Oportunitat, és a dir els honoraris de l’advocat, procurador, notari, mediador o administrador concursal.

Tampoc els deutes per pensió d’aliments. La resta de deutes sí poden cancel·lar-se.

Malgrat el que hagi sortit publicat a la nova Llei Concursal, la Sentència del Tribunal Suprem del 2 de juliol de 2019 marca el camí d’exoneració dels crèdits de dret públic (Hisenda i Seguretat Social), previ Pla de Pagaments.

A més a més, el legislador està preparant una nova llei que agilitza encara més l’eliminació de deutes de dret públic.

5. Hi ha un deute mínim i un màxim per a poder acollir-s'hi?

No existeix un deute mínim, però es requereixen l’existència de dos o més creditors.

Tal com hem esmentat anteriorment, hi ha un deute màxim: 5 milions d’euros és el límit per a poder acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat.

Per què és tan desconeguda aquesta Llei, i quin seria una possible solució perquè es conegui més?

Aquesta llei és desconeguda per dos factors:

  • El més important és la incredulitat del ciutadà, que no pot entendre que se li perdonin els deutes. Hi ha moltes persones que desconfien perquè es pensen que hi ha trampa. No entenen que s’hagin pogut endeutar amb el seu banc fa un any, i que ara el sistema els perdoni el deute. Hi ha molta desconfiança i a vegades cal estar molt proper al client per donar-li seguretat. En aquest món, es necessiten professionals que estiguin pendents del telèfon per resoldre pors i inseguretats.
  • Un altre motiu, encara que menor, és l’interès que alguns operadors poden tenir. És evident que ni a les entitats de crèdit ni a molts creditors els interessa que el ciutadà sàpiga que es pot exonerar de deutes. Alguns intimiden mitjançant cartes, missatges, correus i trucades. Els bancs saben que si el ciutadà no s’acull a aquesta Llei, acabarà tenint que pagar el deute.

6. Per què és tan desconeguda aquesta Llei, i quina seria una possible solució perquè es conegui més?

Aquesta Llei és desconeguda per dos factors:

  • El més important és la incredulitat del ciutadà, que no pot entendre que se li perdonin els deutes. Hi ha moltes persones que desconfien una vegada i una altra perquè es pensen que hi ha trampa. No entenen haver-se endeutat amb el banc fa un any, i que ara el sistema els ho perdoni. Hi ha molta desconfiança i de vegades cal estar molt proper al client per donar-li seguretat. En aquest món, calen professionals que estiguin pendents del telèfon per resoldre pors i inseguretats.
  • Un altre motiu, encara que més petit, és l’interès que alguns operadors poden tenir. És evident que ni a les entitats de crèdit ni a molts creditors els interessa que el ciutadà sàpiga que es pot exonerar de deutes. Alguns intimideixen mitjançant cartes, missatges, correus i trucades. Els bancs saben que si el ciutadà no s’acull a aquesta llei, acabarà havent de pagar el deute, almenys en part.

7. Com es poden pagar els costos de la Llei de la Segona Oportunitat?

Els costos de la Llei de la Segona Oportunitat els ha de pagar l’interessat amb els recursos que tingui, ja que és un fet excepcional que segurament no tornarà a repetir en la seva vida.

A Syrlegal acceptem pagaments fraccionats ja que molts clients no tenen la capacitat econòmica per pagar tot el tràmit de cop. En aquest sentit, som un despatx humà que donem certa facilitat al client. També oferim una primera consulta gratuïta, perquè el nostre futur client exposi el seu cas.

Animem a qualsevol persona que vulgui acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona que contacti amb nosaltres, pot ser literalment, l’inici d’una nova vida.

Honoraris

Aquest despatx ofereix els seus serveis a partir de:

99 €/MES

Testimonis Llei Segona Oportunitat a Barcelona

Escolteu testimonis en primera persona de casos d’èxit.

Contacta amb Syrlegal Abogados

Tots els camps són necessaris*

Nom i cognom *

E-mail *

Telèfon *

Comentaris

Col·laboradors a Barcelona

Libertad Sin Deudas

Llei de la Segona Oportunitat i Concurs de Creditors.

Syrlegal Advocats

Direcció

Travessera de Les Corts 356 Entresol 6a

08029 Barcelona

Horari

Dilluns: 9:00-19:00

Dimarts: 9:00-19:00

Dimecres: 9:00-19:00

Dijous: 9:00-19:00

Divendres: 9:00-19:00

Dissabte: Tancat

Diumenge: Tancat

CASOS EN CURS

90

Nº DE BEPI’s

14

DEUTE CANCEL·LAT

247.000€

Guia gratuïta sobre la Llei de la Segona Oportunitat a Barcelona

Estem a Barcelona

Xarxes socials

Qui som

Som el portal líder en Cancel·lació de Deutes.

Treballem amb els millors despatxos d’advocats especialitzats en cancel·lació de deutes de tot l’Estat.

Només treballem amb professionals independents que t’atendran de manera honesta i transparent.

Libertad Sin Deudas